MOCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของไทย

งานศิลปะของไทยถือเป็นสิ่งที่คนไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างยิ่ง นั่นเพราะการจะสร้างความงดงามให้เกิดขึ้นจนเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่สำคัญเอกลักษณ์ของงานศิลปะไทยยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความพิเศษหาใดเปรียบได้ยาก นั่นจึงทำให้เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์งานด้านศิลปะของไทยอยู่หลายๆ แห่ง แต่ถ้าหากจะให้นึกถึงงานศิลปะร่วมสมัยก็ต้องนึกถึงผลงานของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของไทยขึ้นมาในชื่อ MOCA

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA เกิดขึ้นมาจากความรักและความหลงใหลในงานศิลปะของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ทว่าเหตุผลหลักสำคัญจริงๆ ที่ทำให้คุณบุญชัยตัดสินใจเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA อย่าเป็นทางการก็มาจากต้องการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมถึงต้องการเชิดชูเกียรติให้กับ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย จากหลักของปรัชญาที่ว่า ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เป็นผู้วางรากฐานเพื่อเพิ่มพูนด้านทักษะเกี่ยวกับงานศิลปะให้กับลูกศิษย์ ผสมผสานด้านความเชื่อแบบดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แบบลงตัว เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอารยของชนชาติไทย สำหรับงานศิลปะที่ถูกจัดแสดงขึ้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA จะเป็นผลงานด้านทัศนศิลป์จากศิลปินระดับบรมครูหลายๆ ท่าน เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงด้านความมุ่งมั่นของศิลปินไทยอย่างเหนียวแน่น ด้านของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA มีแนวคิดมาจากการนำหินทั้งก้อนมาทำการแกะสลักด้วยความบรรจงประณีตเป็นลวดลายก้านมะลิเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย ในขณะเดียวกันลายฉลุเหล่านี้ยังเป็นช่องเพื่อให้แสงจากธรรมชาติส่องเข้ามายังด้านในอีกด้วย ซึ่งแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลก็จะมีความแตกต่างกันให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน

สำหรับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นการมุ่งเน้นให้รากฐานด้านงานศิลปะยังคงเจริญงอกงามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ใครที่รักในงานศิลปะร่วมสมัยของไทยจะต้องไม่พลาดในการเข้าไปเยี่ยมชมยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA แห่งนี้แน่นอน เพราะเมื่อเข้าไปนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วยังทำให้รู้สึกรักในศิลปะของไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว